سامانه کارگزینی شرکت تعاونی همایار
احراز شماره تماس
مرحله اول
اطلاعات هویتی و شخصی
مرحله دوم
سوابق تحصیلی و شغلی
مرحله سوم
بارگذاری مدارک
مرحله چهارم

به سامانه کارگزینی شرکت تعاونی همایار خوش آمدید.

لطفا جهت ارسال اطلاعات خود به واحد کارگزینی فرم زیر را در ۴ مرحله به دقت تکمیل نمایید.
اطلاعات وارد شده در این فرم صرفا در اختیار شرکت تعاونی همایار قرار خواهد گرفت.
این فرم توسط مدیران ارشد بررسی و با شما تماس گرفته خواهد شد.

بدیهی است که تکمیل دقیق و کامل فرم، فرآیند استخدام شما را تسهیل خواهد کرد.
لطفا شماره موبایل خود را در فیلد زیر وارد نمایید.
لطفا کد چهاررقمی پیامک شده را وارد نمایید.